Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS
Profile TWS
Hermetyzacja Zbiorników

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


TŁOCZNIE ŚCIEKÓW AWALIFT

Opis systemu AWALIFT
Formularz doboru AWALIFT
Zasada działania tłoczni
Walory eksploatacyjne tłoczni
Walory ergonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
AWALIFT 80
AWALIFT 100
AWALIFT 74/1
AWALIFT 0/1
AWALIFT 74/2
AWALIFT 0/2
AWALIFT 1/2
AWALIFT 1/2X2
AWALIFT 1/2 Penta
AWALIFT 2/2 Penta
AWALIFT 2/2 płaska
AWALIFT 2/2 okrągła
AWALIFT 3/2
AWALIFT 4/2
AWALIFT 5/2
AWALIFT 6/2
AWALIFT 6/3
AWALIFT 7/3
AWALIFT 8/3
AWALIFT 9/4
AWALIFT 10/6
AWALIFT 10/6 — TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Z POŚREDNIM SYSTEMEM SEPARACJI SKRATEK

Agregat pompowy zbudowany na bazie stalowego zbiornika obustronnie pokrytego powłoką z tworzyw sztucznych, wyposażony w sześć zespołów pomp wirnikowych z komorami do pośredniej separacji ciał stałych oraz w armaturę i urządzenia niezbędne do przepompowywania ścieków.


tłocznia AWALIFT 10/6 jest wyposażona w urządzenia technologiczne oraz sterowanie, przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru,

szczelna instalacja eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem i związaną z tym groźbę korozji betonu w komorze, likwiduje odory oraz zagrożenie wybuchowością, spełniając wszelkie kryteria ochrony środowiska,

zastosowanie wielu wariantów napędów oraz sposobu załączenia pomp, umożliwia zmianę wydajności tłoczni oraz wysokości podnoszenia ścieków,

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tłocznia wraz z metalowym zbiornikiem do gromadzenia ścieków jest przystosowana do zabudowy w suchej komorze,

zamontowane wewnątrz zbiornika wirowe separatory - komory zaporowe części stałych, skutecznie chronią pompy przed zapychaniem oraz eliminują konieczność instalowania krat,

strumień przepompowywanej cieczy oczyszcza komory separatorów, wypłukując z nich wcześniej zatrzymane skratki, a następnie przetłacza je do przewodu tłocznego, chroniąc równocześnie klapy zwrotne przed zablokowaniem,

pośrednie oddzielenie skratek zapobiega nadmiernemu zużyciu pomp i armatury, wydłuża żywotność urządzenia oraz obniża koszty eksploatacyjne,

konstrukcja urządzenia zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki serwisowania i obsługi.Zastosowanie: Ścieki sanitarne, przemysłowe oraz ogólnospławne
Wydajność urządzenia: 800 m3/h
37.000 RLM*
Średnica swobodnego przelotu instalacji wewnętrznej: Ø 200 mm1)
Wysokość podnoszenia: Do 90 mSW
Wymiary zbiornika Ø x H: Ø 3.800 mm
x 3.000 mm
Objętość zbiornika: 26,0 m3
Ciężar: ok. 6.300 kg
Powierzchnia pod zabudowę: 7,5 m x 6,5 m lub Ø 7,5 m
Otwór technologiczny w pokrywie komory: 4,2 m x 4,2 m
Przyłącze na dopływie ścieków: DN 500
Wysokość montażowa przyłącza na dopływie: HD = 2.300 mm
Przyłącze na rurociągu tłocznym: DN 300
Napowietrzanie i odpowietrzanie: DN 250
Zespoły pompowe: wg doboru **
Przyłącze elektryczne: wg potrzeb
Moc silnika: wg potrzeb
Stopień ochrony: IP 54
Moc napędów elektrycznych: wg potrzeb
* RLMRównoważna Liczba Mieszkańców
** Wielkość wirników i charakterystyka pomp jest indywidualnie dobierana wg danych projektowych.
Materiały:

Zbiornik: ST 37-2
Pompy: GG 25
Pokrycie zewnętrzne***: Farba gruntowa - PERMATEX®
Farba zewnętrzna poliuretanowa,
kolor zielony
Ochrona antykorozyjna: Powłoka natryskowa EGD/TPE
Inne materiały wg życzeń Zamawiającego.
*** równoważne z powłoką EKB.


ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Tłocznia AWALIFT 10/6 jest stosowana dla miejscowości do 40.000 mieszkańców, w sytuacji braku technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia budowy kanalizacji grawitacyjnej.

W systemie kanalizacji obejmującej zlewnie dla kilku miejscowości oraz przesyłu ścieków na duże odległości, tłocznie AWALIFT mogą być jako pośrednie przepompownie tranzytowe.

Dzięki możliwości załączania każdej pompy z osobna lub ich pracy w układzie równoległym, w sytuacjach zlewni rozwojowej oraz gdy występują nierównomierne lub sezonowe zmiany ilości dopływających ścieków, można optymalnie dostosować wydajność przepompowni do bieżących potrzeb.

Z uwagi na szczelność instalacji zabudowa tłoczni nie wymaga stosowania stref ochronnych.


OPIS

Tłocznia AWALIFT 10/6 jest fabrycznie zmontowanym, w pełni automatycznym agregatem do przepompowania ścieków. Urządzenie spełnia warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach oraz wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.

Szczelny zbiornik jest wykonany z blachy stalowej, zabezpieczonej powłoką ochronną, odporną na media agresywne. Relatywnie mała pojemność zbiornika wymusza krótki cykl pracy i częste załączanie się pomp, co skraca czas przetrzymywania ścieków i ogranicza możliwość ich zagniwania.

Opracowany przez STRATE system wewnętrznej separacji części stałych, z wykorzystaniem komór do oddzielania skratek, zapewnia bezawaryjną pracę wielokanałowych pomp wirnikowych oraz optymalne zużycie energii. Zastosowany system zapobiega ponadto tworzeniu się wewnątrz zbiornika tzw. kożucha, nadmiernemu osadzaniu się tłuszczu oraz zaleganiu cząstek pływających.

Sterowany elektronicznie układ przemiennej lub równoległej pracy pomp gwarantuje niezakłócony cykl pracy tłoczni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Przekrój instalacji wewnętrznej - ø 200 1) umożliwia bezproblemowe przetłaczanie skratek o względnie dużych gabarytach.

Zainstalowane klapy zwrotne AWASTOP posiadają całkowicie wolny przelot i dzięki czyszczeniu w strumieniu ścieków nie ulegają zablokowaniu.

Konstrukcja agregatu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich elementów wyposażenia instalacji oraz stwarza bezpieczne i komfortowe warunki kontroli i serwisowania.


ZAKRES DOSTAW

Standardowa kompletacja tłoczni AWALIFT 10/6 obejmuje następujące zespoły:

1 zbiornik z sześcioma wbudowanymi separatorami skratek,
6 zespołów pomp typu ST 200, każdy wyposażony w 2 zasuwy odcinające,
6 klap zwrotnych kołnierzowych AWASTOP PN 10, DN 300 1)
6 zasuw kołnierzowych odcinających PN 10, DN 300 1) do montażu na rurociągu tłocznym,
1 kolektor tłoczny PN 10,
DN 300/DN 400 1)
1 czujnik poziomu cieczy w zbiorniku tłoczni ze stycznikiem alarmowym,
1 szafa sterownicza (IP54).


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

kołnierzowe kształtki redukcyjne, do montażu rurociągu na dopływie,
zasuwa odcinająca dopływ ścieków,
przepływomierz indukcyjny do pomiaru ilości przetłaczanych ścieków,
zawory na- i odpowietrzające, systemy napowietrzania ścieków AWA aerob,
bezprzewodowy (GSM), radiowy lub telefoniczny system zdalnego nadzoru nad pracą przepompowni,
czujniki antywłamaniowe oraz systemy alarmowe,
pompa zatapialna do odwodnienia komory przepompowni,
wyposażenie komory: pokrywa włazu, drabina, szczelne przejścia dla rur, itp.

Dodatkowe wyposażenie kompletowane jest wg życzeń Zamawiającego.


1) Średnica przewodów i armatury jest dobierana na podstawie obliczeń hydraulicznych.
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.