Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


TŁOCZNIE ŚCIEKÓW AWALIFT

Opis systemu AWALIFT
Formularz doboru AWALIFT
Zasada działania tłoczni
Walory eksploatacyjne tłoczni
Walory ergonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
AWALIFT 80
AWALIFT 100
AWALIFT 74/1
AWALIFT 0/1
AWALIFT 74/2
AWALIFT 0/2
AWALIFT 1/2
AWALIFT 1/2X2
AWALIFT 1/2 Penta
AWALIFT 2/2 Penta
AWALIFT 2/2 płaska
AWALIFT 2/2 okrągła
AWALIFT 3/2
AWALIFT 4/2
AWALIFT 5/2
AWALIFT 6/2
AWALIFT 6/3
AWALIFT 7/3
AWALIFT 8/3
AWALIFT 9/4
AWALIFT 10/6
AWALIFT 6/4 — TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Z POŚREDNIM SYSTEMEM SEPARACJI SKRATEK

 

Agregat pompowy zbudowany na bazie stalowego zbiornika obustronnie pokrytego powłoką z tworzyw sztucznych, wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej separacji części stałych oraz w armatury i urządzenia niezbędne do przepompowywania ścieków.tłocznia AWALIFT jest wyposażona w urządzenia technologiczne oraz sterowanie, przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru,

szczelna instalacja likwiduje wszelki kontakt ścieków z otoczeniem, eliminuje emisję odorów oraz zagrożenie eksplozji,

zastosowanie różnych wielkości wirników, mocy napędów oraz sposobu załączania pomp, umożliwia zmianę wydajności pompowni oraz wysokości podnoszenia,

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stabilny, zamknięty metalowy zbiornik, służący do gromadzenia ścieków, jest przystosowany do zabudowy w suchej komorze, w piwnicy lub w budynku pompowni,

system pośredniej separacji części stałych umożliwia stosowanie wysoce sprawnych i wydajnych wielokanałowych pomp wirnikowych,

zamontowane wewnątrz zbiornika wirowe separatory części stałych skutecznie chronią pompy przed zapychaniem oraz umożliwiają rezygnację z komory krat,

separacja skratek powoduje mniejsze zużycie pomp i armatury, wydłuża żywotność urządzenia oraz obniża koszty eksploatacyjne,

konstrukcja urządzenia pozwala na łatwy dostęp do zainstalowanej armatury, pomp i innych urządzeń oraz zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki obsługi.Zastosowanie: Ścieki sanitarne, przemysłowe oraz ogólnospławne
Wydajność urządzenia: 250 m3/h
11 600 RLM*
Średnica swobodnego przelotu instalacji wewnętrznej: Ø 150 mm1)
Wysokość podnoszenia: do 130 mSW
Wymiary zbiornika Ø x H: Ø 2.000 mm
x 2.500 mm
Objętość zbiornika: 6,0 m3
Ciężar: ok. 2300 kg
Powierzchnia pod zabudowę: 5,00 m x 3,70 m
Otwór technologiczny w pokrywie komory: 2,2 m x 2,2 m
Przyłącze na dopływie ścieków: Króciec kołnierzowy
PN 10, DN 400
Wysokość dopływu: 1900 mm
Przyłącze na rurociągu tłocznym: Złącze kołnierzowe
PN 10, DN 200
Napowietrzanie i odpowietrzanie: DN 150
Zespoły pompowe: wg doboru **
Przyłącze elektryczne: wg potrzeb
Moc silnika: wg potrzeb
Stopień ochrony: IP 54
Moc napędów elektrycznych: wg potrzeb
* RLMRównoważna Liczba Mieszkańców
** Wielkość wirników i charakterystyka pomp jest indywidualnie dobierana wg danych projektowych.
Materiały:

Zbiornik: ST 37-2
Pompy: GG 25
Pokrycie zewnętrzne***: Farba gruntowa - PERMATEX®
Farba zewnętrzna poliuretanowa,
kolor zielony
Ochrona antykorozyjna: Powłoka natryskowa EGD/TPE
Inne materiały wg życzeń Zamawiającego.
*** równoważne z powłoką EKB


ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Tłocznia AWALIFT 0/2 znajduje zastosowanie do odprowadzenia ścieków z obiektów hotelowych, gastronomicznych, handlowych i zakładów przemysłowych w systemach instalacji przesyłowych, w których występuje ciągły dopływ ścieków, a ich grawitacyjne odprowadzenie jest niemożliwe lub nieopłacalne.

W przypadku zagrożenia piętrzeniem w kanale zrzutowym z możliwością zwrotnego zalewania przepompowni, zaleca się ułożenie przewodu tłocznego w kształcie pętli z wyniesieniem ponad rzędną podłączenia rurociągu do komory rozprężnej lub do kolektora.

Zabudowa tłoczni nie wymaga stosowania stref ochronnych. Szczelny dla cieczy i gazów zbiornik umożliwia zainstalowanie tłoczni wewnątrz budynku, względnie w zewnętrznej suchej komorze przepompowni.


OPIS

Tłocznia AWALIFT 0/2 jest w pełni automatycznym przepływowym agregatem, przeznaczonym do przepompowania ścieków.

Fabrycznie zmontowane, gotowe do pracy urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej EN 12056-1 oraz warunki określone w PN-EN 12050-1.

Zbiornik urządzenia jest odlewem wykonanym ze specjalnego stopu aluminium, którego ścianki są pokryte powłoką ochronną, odporną na cieki i inne media agresywne. Na zbiorniku zainstalowane są pompy, armatura i wskaźnik wartości granicznych poziomu ścieków.

Opatentowany przez STRATE system pośredniej, wewnętrznej separacji części stałych, który tworzą pompy i zamontowane wewnątrz zbiornika komory separatorów, zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia oraz optymalne zużycie energii. Separatory skratek są odlane ze specjalnych stopów odpornych na korozję.

Podwójny układ przemiennie załączanych pomp gwarantuje niezakłócony cykl pracy przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, szczególnie w przypadkach zagrożenia piętrzeniem.


ZAKRES DOSTAW

Standardowa kompletacja tłoczni AWALIFT obejmuje następujące zespoły:

zbiornik z wbudowanymi separatorami skratek,
pompa wirnikowa typu ST
klapy zwrotne typu AWASTOP PN 10/16,
zasuwy kołnierzowe odcinające PN 10,
kolektor tłoczny (tzw. „portki”),
czujnik wartości granicznych poziomu cieczy w zbiorniku tłoczni ze stycznikiem alarmowym,
Rozdzielnica sterownicza tłoczni


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Studzienka AWASCHACHT
Wykonanie dwuczęściowe, zabezpieczona przed wyporem wody do wysokości wody gruntowej 0,7 m poniżej powierzchni terenu.

Wyposażona w:
Pokrywa włazu typu 80 ED 800 x 800 mm, stal kwasoodporna V4A, odchylna, wywietrznik oparów z kratką przeciw insektom.

Drabina złazowa:
stal kwasoodporna V4A. Wylewka betonowa dla tłoczni ścieków, wysokość około 40 cm z dołkiem dla pompki odcieków.

Przewody:
zasilające dla pomp, zasilające dla oświetlenia wewnętrznego przepompowni, czujnika poziomu, czujnika zawilgocenia studni, pompki odcieków, sygnałowe włamania. Wszystkie ułożone w tortach kablowych i wyprowadzone pod zaciski odbiorników.

Przejścia szczelne do rur:
rura zasilająca 2 x -WD1-, rura tłoczna 2 x -WD1-, przewód na kable, 150 wentylacja studzienki, wentylacja zbiornika

1 odcinek rurociągu grawitacyjnego:
PCV-U o dł. 600 mm

1 odcinek rurociągu tłocznego:
PCV-U o dł. 3200 mm

2 wywietrzniki oparów:
DN 150 z PCV dla wentylacji studzienki, DN 100 z PCV dla wentylacji zbiornika

Pompa odwadniająca
U3K Niro, 0,32 kW
Czujnik zawilgocenia komory tłoczni

Oświetlenie wewnętrzne przepompowni:
2 lampy oświetleniowe IP 55 60 WDane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.