Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria

Oferujemy Państwu:

USŁUGI

consultingowe w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska,

prace koncepcyjne i projektowe
w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej,

budowa i modernizacja
stacji paliw.

PROJEKTY

przepompowni i tłoczni ścieków,

sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych,

systemów melioracyjnych,

oczyszczalni ścieków,

stacji uzdatniania wody.

DOSTAWY

wyposażenia oczyszczalni realizowanych wg projektów indywidualnych,

systemów sterowania pracą oczyszczalni,

kompletnych tłoczni ścieków AWALIFT,

wyposażenia technologicznego przepompowni sanitarnych i melioracyjnych.Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.