Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


NAPOWIETRZANIE RUROCIĄGÓW

SYSTEM NAPOWIETRZANIA
RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH
PRZECIWDZIAŁANIE
ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW ZAPOBIEGANIE EMISJI ODORÓW

Dlaczego AWAaerob?
Systemy kanalizacji ciśnieniowej w aglomeracjach wiejskich powodują uciążliwości wynikające z przetrzymywania ścieków w warunkach beztlenowych. Zagniwające ścieki prowadzą do powstania siarkowodoru, a odory wydobywające się z obiektu uprzykrzają życie okolicznym mieszkańcom. Dodatkowym problemem jest korozja rurociągu, urządzeń, pomp i armatury. Stężenie siarkowodoru w ściekach przesyłanych kolektorem tłocznym, w wyniku kilkudziesięciu godzin przetrzymaniawśrodowisku anaerobowym, kilkunastokrotnie przekracza dopuszczalne normy w studni rozprężnej, a ładunek ścieków doprowadzany do urządzeń oczyszczających znacząco wzrasta, powodując dodatkowe koszty oczyszczania ścieków.
System AWAaerob opracowany przez firmę STRATE przeciwdziała zagniwaniu ścieków w rurociągach ciśnieniowych, dostarczając sprężone powietrze do wybranych punktów kolektora tłocznego. Ilości powietrza oraz lokalizacja studni iniekcyjnych dobierana jest na etapie projektowania systemu w zależności od długości i średnicy rurociągu przesyłowego. Obliczenia uwzględniają wydajność i algorytm pracy pomp przepompowni, jak również dobór i lokalizację armatury tj. zaworów odpowietrzająconapowietrzających.

Pełna specyfikacja: AWAaerob - napowietrzanie rurociągów
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.