Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


Moduły o działaniu semiperiodycznym


Moduły sterownicze ETMOD
o działaniu semiperiodycznym

Opis urządzenia:

Moduły sterujące przeznaczone są do automatycznego dostarczania sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw do ciągu technologicznego reaktora wielofunkcyjnego o działaniu semiperiodycznym. Napowietrzanie i mieszanie ścieków z osadem czynnym w komorach ciśnieniowych i bezciśnieniowych prowadzone jest sekwencyjnie i dostosowane do faz pracy reaktora w cyklu automatycznym. Kombinacja stanów położenia zaworów motylkowych decyduje
o czterech fazach pracy reaktora: I napowietrzanie, II napowietrzanie, sedymentacja, dekantacja.

Sterowanie oparte na algorytmie USiOŚ Dr inż. Ryszard Wenda umożliwia komunikację międzymodułową i eliminuje wystąpienie dwóch jednakowych faz jednocześnie. System wyposażony w komunikaty umożliwiające odczyt aktualnych stanów pracy reaktora do powiadomień układu automatyki i sterowania dmuchaw w cyklu automatycznym oraz przekazania komunikatów do sterowni nadrzędnej
i oprogramowania wizualizacyjnego.


Urządzenia realizują następujące funkcje:

doprowadzenie powietrza ze stacji dmuchaw,
doprowadzenie powietrza do rusztów napowietrzających,
odprowadzenie sprężonego powietrza z komory ciśnieniowej.

Budowa:

Moduły mają postać kontenera wykonanego z blachy kwasoodpornej ocieplonej 5 cm warstwy pianki poliuretanowej. Kontener przystosowany jest do pracy na zewnątrz w temperaturach od -25°C do +35°C. Wnętrze kontenera jest podzielone na dwie komory: szafka zasilająco-sterującą i komora zaworów. Ściany i góra komory pokryte są 5 cm warstwą pianki poliuretanowej. Dno komory stanowi strop bioreaktora. Komory wyposażone są w drzwiczki z otworami wentylacyjnymi z zamknięciem na zamek lub kłódkę. Szafka zasilająco-sterująca służy również do ręcznego sterowania silnikami przepustnic. Wewnątrz komory zasuw znajduje sie węzeł rozdziału sprężonego powietrza wyposażony w zestaw zaworów motylkowych z napędem elektromechanicznym oraz 3 szt. zaworów motylkowych z napędem ręcznym.


Szafka AKPiA stanowiąca integralną cześć modułów zawiera:

- sterowniki przemysłowe
- aparaty rozdziału energii elektrycznej, tj. zabezpieczenia nadprądowe przepustnic
- łączniki tablicowe umożliwiające wybór pracy automatycznej i ręcznej z pulpitu szafki AKPiA
w stacji dmuchaw lub z szafek elektrycznych na reaktorach.


Pełna specyfikacja: Moduły sterownicze ETMOD o działaniu semiperiodycznym
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.