Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


  POLITYKA JAKOŚCI  

Przedsiębiorstwo EcoTech Sp. z o.o.
Sp. komandytowa prowadzi działalność w oparciu o długoletnie doświadczenie swoich pracowników w projektowaniu, nadzorze, realizacji, rozruchu i eksploatacji różnego typu systemów kanalizacyjnych i wodociągowych i oczyszczalni ścieków.


Mając świadomość, iż nasza droga do sukcesu prowadzi przez stosowanie najnowocześniejszych technologii oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa realizowanych prac, postawiliśmy przed sobą strategiczne cele, których realizacja stanowi nasz najwyższy priorytet:


wprowadzanie najnowszych dostępnych na świecie technologii oczyszczania ścieków, zapewniającymi skuteczne, niezawodne i oszczędne w eksploatacji rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków,


minimalizacja uciążliwości dla otoczenia prowadzonych prac instalacyjnych,


utrzymanie wysokiej jakości dzięki współpracy wyłącznie z liderami rynku w zakresie produkcji urządzeń na potrzeby budowy różnego typu systemów kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych oczyszczalni,


zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji projektów oraz reakcji na zgłoszenia serwisowe naszych klientów.

Cele realizujemy poprzez:


ciągłe monitorowanie procesów własnych oraz realizowanych przez naszych dostawców,


zapewnienie dostępu do wiedzy specjalistycznej i najnowocześniejszych technologii poprzez:

- zatrudnianie kadry specjalistów zajmujących się rozwiązaniami technicznymi ochrony środowiska, którzy zdobywali swoje umiejętności w Polsce i Niemczech, dzięki czemu wspierają zespół swa wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie najnowocześniejszych technologii stosowanych obecnie na świecie.

- wspieranie się doświadczeniem i wiedzą pracowników Politechniki Gdańskiej, z którymi prowadzimy ścisłą współpracę oraz grupą biur projektowych i konstrukcyjno- budowlanych.


szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz szkolenia zawodowe, aby zapewnić swoim pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,


motywowanie pracowników do identy-
fikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,


promocję poprzez jakość, jako przedsiębiorstwa wiarygodnego i skutecznego w działaniu potrafiącego sprostać najtrudniejszym wyzwaniom technicznym w swojej branży,

prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenia.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2000 oraz ciągłego dosko-
nalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie systemu zarządzania jakością.


Niniejsza Polityka Jakości została zako-
munikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki Jakości przez wszystkich pracowników odpowiada Zarząd.Aleksander Stamirski
Lech Wilkoszewski
ZarządDane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.