Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


ARMATURA

AWASTOP
BEV-G, BEV-F
FK-F
FK-K
FK-A
KB
FK-E
SB
ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE I ODPOWIETRZAJĄCE TYPU BEV-G ORAZ BEV-F

ZAWORY NA I ODPOWIETRZAJĄCE
TYPU BEV-G ORAZ BEV-F

JEDNOSTOPNIOWE ZAWORY DO ODPOWIETRZANIA, ODGAZOWANIA
I NAPOWIETRZANIA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH DO ŚCIEKÓW

ZAWÓR TYPU BEV-G

BEV-G posiada jedną komorę i jest stosowany w instalacjach, w których występują przepływy dużych ilości powietrza lub gazów.

Zasada działania tego zaworu jest identyczna jak dla I-go stopnia zaworu dwustopniowego, opisanego na odwrotnej stronie karty. W przypadku „zgrubnego” odpowietrzania nie jest wymagane dostosowanie ciśnienia pracy zaworu do ciśnienia roboczego w instalacji, ponieważ pod wpływem ciśnienia w rurociągu pozostaje on zamknięty.

SPECJALNE ZASTOSOWANIE TEGO TYPU ZAWORÓW:
  • Napowietrzanie wybranych odcinków instalacji przy zaniku ciśnienia w rurociągu.
  • Szybkie odpowietrzanie rurociągu w najwyższym punkcie, w przypadku krótkiego czasu pracy pomp. W takiej sytuacji istnieje możliwość rezygnacji z odprowadzania małych ilości gazów zawartych w medium.
  • Zabezpieczenie przed podciśnieniem przy rurociągach tłocznych ułożonych ze zmienną geometrią wysokości.

ZAWÓR TYPU BEV-F

Zawór typu BEV-F jest jednostopniowym zaworem na i odpowietrzającym do stosowania w instalacjach stale pozostających pod ciśnieniem oraz w których występują nieznaczne ilości powietrza lub gazów.

Zasada działania tego zaworu jest identyczna jak dla II-go stopnia zaworu dwustopniowego, opisanego na odwrotnej stronie karty.


SPECJALNE ZASTOSOWANIE TEGO TYPU ZAWORÓW:
  • Wyższe punkty instalacji, które również podczas postoju pomp, w sytuacji dalej wznoszącego się rurociągu pozostają pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego oraz gdzie nie występuje potrzeba odprowadzenia dużych ilości powietrza. wybranych odcinków instalacji przy zaniku ciśnienia w rurociągu.
  • Wyższe punkty rurociągów tłocznych o niewielkim przepływie medium. Objętość tłoczonego medium nie może być większa od ilości odprowadzanych gazów.


DWUSTOPNIOWE ZAWORY DO ODPOWIETRZANIA, ODGAZOWANIA
I NAPOWIETRZANIA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH DO ŚCIEKÓW

Charakterystyka

Zawory typu BEV służą zabezpieczeniu rurociągów tłocznych przed skutkami zapowietrzania się oraz powstania podciśnienia.

Konstrukcja zaworów, a szczególnie możliwość doboru poszczególnych elementów decydujących o wielkości dopływu lub wpływu strumienia gazu, pozwala optymalnie dostosować parametry pracy zaworów do rzeczywistych potrzeb. Wielkośći, jak również typ zaworu nie są dobierane do średnicy nominalnej rurociągu, lecz w oparciu o maksymalne ilości przepływającego medium.

Zawory w wersji GF są dwustopniowe: pierwszy stopień (G) o dużej wydajności jest skuteczny przy napełnianiu i opróżnianiu rórociągu, drugi stopień (f) jest wykorzystywany do odprowadzania gazów przy wypełnionym rurociągu.

Zawory typu BEV są konstruowane specjalnie dla mediów o zaburzonym przepływie, zanieczyszczonych częściami stałymi i materiałami blokującymi. Bardzo prosta, pozbawiona pasowań i przegubów budowa daje pewność działania oraz nie wymaga ciągłego nadzoru.

Opis działania

Pierwszy stopień tzw. "zgrubny" (G), służy do odprowadzenia powietrza z pustego rurociągu w czasie jego napełnienia przy maksymalnej wydajności pompy. Oznacza to, że przez pierwszy stopień odpowietrzania zaworu musi w skrajnych warunkach odprowadzić tyle powietrza, jaka jest objętość wtłaczanej cieczy.
W przypadku zastosowania zbyt małego zaworu przy dużej ilości odprowadzanego powietrza, osiąga ono znaczną prędkość przepływu, powodująć uniesienie pływaka i chwilowe zamknięcie zaworu. Podobne zjawiska występują w sytuacji odwrotnej, tzn. podczas gwałtownego opróżniania i potrzebie szybkiego napowietrzania rurociągu.

Drugi stopień (F) ma zadanie "precyzyjnego" odprowadzenia powietrza i gazów, które gromadzą się w najwyższym punkcie wypełnionego i pozostającego pod ciśnieniem rurociągu. W tym przypadku zarówno ciężar pływaka, jak i przekrój dyszy muszą być odpowiednio dobrane do wielkości ciśnienia roboczego. W przypadku ustawienia zbyt małego

ciśnienia w komorze zaworu, w trakcie procesu przesyłu nie spełnia on żadnej funkcji odpowietrzania. Pływak otwiera dyszę i umożliwia przepływ gazów dopiero z chwilą wyłączenia pompy i zaniku ciśnienia w rurociągu. Z kolei przy ustawieniu zbyt dużego ciśnienia pracy zaworu jego wydajność jest ograniczona, co może prowadzić do zakłóceć w funkcjonowaniu systemu.

Właściwe ustawienie zaworu odpowiedniu do lokalnych warunków pracy instalacji, przy założeniu, że korpus i kołnierze odpowiadają klasie rurociągu tłocznego, polega na prawidłowym doborze wymiennych części montowanych wewnątrz obudowy.

Korpusy zaworów BEV są wykonywane w następujących klasach ciśnienia:

  • Standardowe wykonanie (dane techniczne w tabeli) jest przeznaczone dla instalacji o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40. Zawór posiada przyłącze kołnierzowe PN 10.
  • Wykonania specjalne są produkowane dla ciśnienia roboczego do 10 oraz 16 bar. Korpus jest wykonany ze stali RST 37.2 jako konstrukcja spawana. Posiada przyłącze kołnierzowe w klasie PN 10 oraz PN 16.

Seryjna produkcja zaworów BEV dla ciśnienia roboczego do 6 bar wynika z faktu, iż w większości projektów instalacji tłocznych scieki są podnoszone do 60 m słupa wody.

Wprzypadku instalowania zaworów na- i odpowietrzających na długich rurociągach w znacznej odległości od przepompowni, należy każdorazowo wnikliwie przeanalizować miejscowe warunki pracy instalacji, co pozwoli prawidłowo dobrać ich wielość oraz zagwarantować niezakłóconą pracę.


WYMIARY I SPOSÓB OZNAKOWANIA:

Materiały:

Korpus

GGG 40

Pływak

Tworzywo NCPE

Dysza + iglica

Stal nierdzewna 1.4571

Śruby

Stal nierdzewna 1.4571

Ochrona antykorozyjna

Powłoka EGD

Kolor powłoki ochronnej

Zielony DB 601

ZASADA DZIAŁANIA:

1.Pompa wtłacza medium do pustego rurociągu. W początkowej fazie przez otwarty zawór powietrze wypełniające rurociąg swobodnie wydostaje się na zewnątrz. Pływaki zainstalowane w komorach zaworu są stopniowo unoszone przez dopływające medium, a zamontowane na nich iglice przesłaniają umieszczone w gniazdach dysze, powodując ograniczenie wypływu powietrza. Z uwagi na różnice wyporności pływaków wcześniej zamyka się I-szy tzw. "zgrubny" (SG) stopień odpowietrzania.

3. W korpusie zamkniętego zaworu ponad poziomem pływaków gromadzą się zawarte w medium gazy, tworząc poduszkę powietrzną. Ciśnienie zbierających się gazów wypełniające korpus medium, co powoduje obniżenie się pozycji pływaków. Gdy nacisk gazów jest dostatecznie duży następuje otwarcie II-go stopnia zaworu i odpowietrzenie układu. Gdy ciśnienie gazów ponownie spadnie cały proces zaczyna się od nowa. Podczas odpowietrzania rurociągów z niewielkich ilości gazów I-szy stopień pozostaje cały czas zamknięty.


2.Po odcięciu I-go stopnia pozostaje w rurociągu powietrze oraz gazy wydostają się powoli na zewnątrz przez II-gi tzw. "dokładny" (SF) stopień, aż do chwili gdy zamontowany na nim pływak pod wpływem naporu medium całkowicie zamknie zawór.


4. Z chwilą ustania pracy pomp i opróżnienia rurociągu z medium, otwierają się oba stopnie zaworu. Rurociąg tłoczny jest napowietrzany.


Pełna specyfikacja: ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE I ODPOWIETRZAJĄCE TYPU BEV-G ORAZ BEV-F
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.